عنوان

ارتباط با ما

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

آدرس پستی: قم - 75 متري عمار ياسر - بلوار تعاون - مجتمع ادارات - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

تلفن: 37780041 - 025

نمابر: 37780041 - 025

EMAIL: .............................................................


تلفن معاون آمار و اطلاعات:

جواد شاكر آراني: 37187161 - 025

تلفن کارشناسان دفتر:

احمدرضا غفاري: 37187163 - 025

زین العابدین رضاعلیزاده: 37187141 - 025

عبدالمجید گل وردی: 37187144 - 025

سید مجتبی باقرمنش: 37187142 - 025

محمد مهدی غفاری: 37187149 - 025

علی اکبر ساجدی مقدم: 37187147 - 025

محمد ایلانلو: 37187150 - 025

فرهاد لطفی: 37187148 - 025

اكبر قياسي: 37187145 - 025

محمدرضا جانفربان: 37187162 - 025

علي بهجتي: 37187159 - 025