عنوان

 

نشریات:


 سالنامه آماری استان قم

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم

چهل سال خدمت گزاری در استان قم به روایت شاخص های منتخب (جدید)

 نشریه نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 استان قم (جدید)

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1393 استان قم

فهرست كدها و عناوين فعالیت‌های اقتصادی ايران (نسخه 4)

نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 استان قم

 نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 استان قم               

شناسنامه آبادي هاي استان قم (بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390)

 

گزارشات:

بررسی وضعیت اقتصادی استان قم طی سال های 79 تا 92

بررسی عملکرد حساب تولید استان قم در سال های (85-1379)

وقایع حیاتی (ولادت، فوت، ازدواج، طلاق) در استان قم - سال 1390

نتایج طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های رسمی استان قم - سال 1390

نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان قم در سال 1390

بررسي وضعيت اقتصادي استان قم طي سال هاي 92-1379