عنوان

نتایج تفصیلی سرشماری 95 استان قم به تفکیک سطوح خرد جغرافیایی

نتایج تفصیلی سرشماری 95 استان قم به تفکیک سطوح خرد جغرافیایی

   دانلود : tafsili qom 95.xlsx           حجم فایل 52 KB