عنوان

برآورد جمعیت شهرهای استان قم تا سال 1400

 

برآورد جمعیت شهرهای استان قم تا سال 1400

   دانلود : QOM SHahrha 1396-1400.xlsx           حجم فایل 1601 KB