عنوان

اخبار


نشریه گزيده‌ي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان قم «با تكيه بر اطلاعات مرتبط با بانوان» سال 1397، منتشر شد.
نشریه گزيده‌ي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان قم «با تكيه بر اطلاعات مرتبط با بانوان» سال 1397، منتشر شد.
 ١٣:٤٣ - 1398/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - تیر 1398 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - تیر 1398 (سال پایه 100=1395)
 ١٣:٢٥ - 1398/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - خرداد 1398 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - خرداد 1398 (سال پایه 100=1395)
 ١٣:٢٣ - 1398/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - اردیبهشت 1398 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - اردیبهشت 1398 (سال پایه 100=1395)
 ١٣:١٩ - 1398/05/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - سال 1397 منتشر شد.
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - سال 1397 منتشر شد.
 ١١:٥٨ - 1398/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>