عنوان

اخبار


نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - فصل تابستان 1397 منتشر شد.
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - فصل تابستان 1397 منتشر شد.
 ٠٩:٠١ - 1397/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتایج طرح تحقیق و توسعه سال های 89 و 91 و 92 و 94
نتایج طرح تحقیق و توسعه سال های 89 و 91 و 92 و 94
 ٠٩:٥٧ - 1397/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی استان قم و کشور در فصول بهار و تابستان 1397
نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی استان قم و کشور در فصول بهار و تابستان 1397
 ٢٢:٤٤ - 1397/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - مهر 1397 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - مهر 1397 (سال پایه 100=1395)
 ٢٢:١٩ - 1397/08/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - شهریور 1397 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - شهریور 1397 (سال پایه 100=1395)
 ١٢:٠٩ - 1397/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>