عنوان

اخبار


سالنامه آماری سال 1396 استان قم منتشر شد.
سالنامه آماری سال 1396 استان قم منتشر شد.
 ١٤:١٩ - 1397/12/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - بهمن 1397 (سال پایه 100=1395)
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - بهمن 1397 (سال پایه 100=1395)
 ١٤:٠٠ - 1397/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان قم و مقایسه با کشور - بهمن ماه 1397
گزارش تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان قم و مقایسه با کشور - بهمن ماه 1397
 ١٠:٠١ - 1397/12/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - فصل پاییز 1397 منتشر شد.
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - فصل پاییز 1397 منتشر شد.
 ١٤:٣٢ - 1397/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان قم و مقایسه با کشور - دی ماه 1397
گزارش تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان قم و مقایسه با کشور - دی ماه 1397
 ١٢:٤٣ - 1397/11/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>